субота, 23. новембар 2013.

PONOS BELE CRKVE

PONOS BELE CRKVE

 ADMINISTRATOR TIM  Belocrkvanskih Novosti dodeliće u decembru mesecu 2013 godine PRVU GODIŠNJU NAGRADU   "PONOS BELE CRKVE" za koju se nada da će postati tradicionalna a samim tim i PROMOCIJA pravih vrednosti kao alternativa višedeceniske negativne selekcije u našoj sredini.

   Za nagradu mogu biti predloženi pojedinci,grupe ili kolektivi a osnovni kriterijum jeste aktivno promovisanje univerzalnih vrednosti u svim oblastima života uz uslov da predloženi u direktnoj ili indirektnoj vezi sa Belom Crkvom.

   Predlog za dodelu ove nagrade(zvanja) mogu uputiti svi zainteresovani na naš e-mail  - novosti.belacrkva@facebook.com