четвртак, 10. мај 2018.

EU DONIRA 733 000,oo EVRA ZA IZGRADNJU NOVE PIJACE U BELOJ CRKVI!!!

BELA CRKVA - EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO DA JE U SKLOPU ODOBRENOG  IPA PROJEKTA IZGRADNJE NOVE PIJACE U BELOJ CRKVI ,IZABRAN NAJPOVOLJNIJI IZVOĐAČ RADOVA.


NA OSNOVU SPROVEDENOG NADMETANJA NAJBOLJU PONUDU U IZNOSU OD 733 000.oo EVRA DOSTAVIO JE KONZORCIJUM (Tehnika a.d. Vršac i Statik d.o.o. Kovin).

NA OSNOVU PROJEKTOM PREDVIĐENE DINAMIKE ZAHVALJUJUĆI NOVCU IZ EVROPSKE UNIJE GRAĐANI BELE CRKVE IMAĆE DO KRAJA NOVMBRA REPREZETATIVAN OBJEKAT NOVE PIJACE.

DIREKTORICA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA MILICA VITOMIROV O AKTUELNIM TEMA 

BELOCRKVANSKE NOVOSTI EKSKLUZIVNO SAZNAJU DA SU IZDATA REŠENJA ZA UKLANJANJE OBJEKATA SA GRADSKE PIJACE I DA SU PO REŠENJIMA SVI VLASNICI PRIVREMENIH OBJEKATA NA GRADSKOJ PIJACI U OBAVEZI DA U ROKU OD PETNAEST DANA UKLONE SVOJE OBJEKTE.


(mala edukacija - IPA FOND (енгл. Instrument for Pre-Accession Assistance) je instrument za pretpristupnu pomoć koji je namenjen pružanju podrške zemljama kandidatima, kao i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Uspostavljen je Uredbom Evropskog saveta br. 1085/2016 od 17. jula 2006. godine)