уторак, 25. јул 2017.

PORAŽAVAJUĆA STATISTIKA!!!!! POSLEDNJIH DANA MASOVNA POJAVA PRIJAVE PORODIČNOG NASILJA U BELOJ CRKVIKAKO BELOCRKVANSKE NOVOSTI EKSKLUZIVNO SAZNAJU SAMO U POSLEDNJIH SEDAM DANA NA DEŽIRNI TELEFON POLICISKE STANICE U BELOJ CRKVI PRIJAVLJENO JE DESET SLUČAJEVA PORODIČNOG NASILJA.

 PO ZAKONU NA SVAKU PRIJAVU JE POLICIJA IZLAZILA NA LICE MESTA I PREDUZELA SVE MERE PREDVIĐENE ZAKONOM A SVE U KOORDINACIJI SA TUŽILAŠTVOM ,CENTROM ZA SOCIJALNO I SUDOM.

IAKO SU ŽRTVE NASILJA ČESTO ŽENE IMA I SLUČAJEVA NASILJA NAD  DECOM ALI I STARIJIM OSOBAMA A IMA I SLUČAJEVA KAD SE NASILJE VRŠI I NAD MUŽEVIMA.

SVE NAVEDENO UKAZUJE DA NAŠA SREDINA IMA OZBILJAN PROBLEM SA NASILJEM U PORODICI.