субота, 20. мај 2017.

VRŠAC - KO JE ODGOVORAN ZBOG ŠTETNIH UGOVORA GRADA I SBB-a???!!??Opština Vršac i SBB potpisali su 2005. godine Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, koji je po suštini i osnovi nezakonit i čija je sadržina neistinita. Opština se ugovorom obavezala da će da izda sve potrebne dozvole i rešenja iz svoje nadležnosti.Činjenica je da Opština ne izdaje ta dokumenta na osnovu ugovora, nego na osnovu propisanih zahteva i zakona. To znači da su se ugovorom obavezali da će dati dozvole čak i ako zahtev SBB bude protizakonit. I sve je to maska za smišljenu akciju koja je ugovorom prikrivena.Takozvani ugovor je pokriće za protivpravnu legalizaciju što je u ugovoru i zabeleženo.
- SBB se obavezuje da preuzimanjem postojeće mreže KDS, BEZ OBZIRA NA NAČIN NJIHOVE IZGRADNJE, preuzme prema njihovim korisnicima, piše u članu 4. ugovora i direktno ukazuje na protivpravne namere potpisnika ugovora. 
Ozbiljan problem ovog ugovora je i dokumentacija koja prati njegovo izvršenje. Pitanje je šta od dokumentacije postoji, jer je deo uništen.
Da li je tadašnja lokalna vlast, što je ugovorom precizirano, proveravala finansijsko poslovanje SBB? Da li je SBB podnosio izveštaje o izgradnji mreže, naplati, broju korisnika...? Da li je SBB izvršavao svoju obavezu da u budžet Grada Vršca mesečno uplaćuje 3 odsto neto prihoda u trajanju od 10 godina?
- Ugovorne strane su saglasne da važenje ovog ugovora može biti produženo po isteku roka od deset godina, piše u članu 6. ugovora. Ugovor, posle 2015. godine, nije produžen.
Bez odgovora je i pitanje: Ko, posle isteka deset godina, upravlja sistemom SBB u Vršcu? Grad ili SBB?
Ako je SBB nastavio da upravlja i naplaćuje, što i čini iako ugovorom nije tako određeno, onda se nastavlja i ugovorna obaveza plaćanja pomenutih 3 odsto neto prihoda - što ne čine. Ima li Grad pravo da preuzme upravljanje nad mrežom SBB u Vršcu?
Činjenica da tadašnja lokalna vlast nije zaštitila interes Grada i građana i da se indolento ponašala prema državnoj firmi Telekom u korist privatne kompanije, otvara sumnju i ukazuje na moguću korupciju i zloupotrebu.