четвртак, 12. април 2018.

BELOCRKVANSKE NOVOSTI EKSKLUZIVNO OBJAVLJUJU !!!!! PO ČIJIM NALOZIMA JE OPLJAČKAN BELOCRKVANSKI DOM ZDRAVLJA !?!?


NA OSNOVU DETALJNOG ISTRAŽIVANJA BELOCRKVANSKIH NOVOSTI I POMOĆI KOJA NAM JE PRUŽENA A NA OSNOVU ČINJENICA I DOKUMENATA DO KOJIH SMO DOŠLI , BELOCRKVANSKE NOVOSTI IZLAZE SA PODACIMA O LICIMA OSUMNJIČENIM ZA MILIONSKU PLJAČKU BELOCRKVANSKOG DOMA ZDRAVLJA.

KRIMINALNO NASTALI VIŠE DESETINA MILIONA OGROMNI DUGOVI ,NASTALI SU IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA I NENAMENSKIM TROŠENJEM.
GOTOVO SAV GUBITAK JE NAPRAVLJEN OD SRETSTAVA KOJA SU SE OSTVARIVALA OD PRODAJE MEDIKAMANATA U APOTECI KOJA RADI U SKLOPU BELOCRKVANSKOG DOMA ZDRAVLJA, TAKO ŠTO JE NOVAC OSTVAREN OD PRODAJE LEKOVA ZAVRŠAVAO MIMO ZAKONA UMESTO KA DOBAVLJAČIMA MEDIKAMENATA NA NE NAMENSKO TROŠENJE.

DEO DOKUMETACIJE KOJA DIREKTNO POTVRĐUJE RANIJE IZNETE NAVODE DOSTAVILJEN NAM JE OD ZAPOSLENIH IZ POMENUTE APOTEKE.

MEĐU OSUMNJIČENIMA NALAZI SE VIŠE LICA ,PA SE STIČU I ELEMENTI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA U VIDU ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE.
                     SLAĐANA LACMANOVIĆ
                  (interesatna radna ali i životna biografija) 
OSUMNJIČENA ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG              POLOŽAJA I NE NAMENSKO TROŠENJE 


U OVOM MOMENTU KAO GLAVNO OSUMLJIČENO LICE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH DELA ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA I NENAMENSKO TROŠENJE POJAVLJUJE SE VD. DIREKTORICA BELOCRKVANSKOG DOMA ZDRAVLJA SLAĐANA LACMANOVIĆ?!!?!????

O SVIM DETALJIMA BELOCRKVANSKE NOVOSTI ĆE INFORMISATI JAVNOST ČIM SE NA OKOLNOSTI PLJAČKE DOMA ZDRAVLJA IZJASNE I ZVANIČNI DRŽAVNI ORGANI IZ RAZLOGA NE OMETANJA ISTRAŽNIH RADNJI.

OSIM POMENUTE SLAĐANE LACMANOVIĆ ISTRAGOM SU OBUHVAĆENA I DRUGA LICA ČIJE AKTIVNOSTI DATIRAJU OD 2008 GODINE.


POSEBNO JE ZA JAVNOST INTERESATNO POMINJANJE IMENA MARJANA ALEKSIĆA I DOVOĐENJE NJEGA U VEZU SA PLJAČKOM DOMA ZDRAVLJA. GOTOVO SVI AKTERI UKAZUJU NA NJEGOVU ULOGU U VIDU NALOGODAVCA.
GOTOVO JEDNOGLASNA JE OPASKA SVIH LICA KOJE SMO KONTAKTIRALI A KOJA IMAJU DIREKTNA SAZNANJA O NAČINU KAKO JE NAPRAVLJENA FINASISKA DUBIOZA DA APSOLUTNO NIŠTA NIJE RAĐENO U DOMU ZDRAVLJA MIMO NALOGA KOJE JE IZDAVAO MARJAN ALEKSIĆ ŠTO DIREKTNO A ŠTO PREKO NJEGOVIH EKSPONENATA.

                  MARJAN ALEKSIĆ
 OSUMNJIČENO LICE PO ČIJIM NALOZIMA SU IZRŠENA KRIVIČNA DELA KOJIMA JE NANETA ŠTETA DOMU ZDRVALJA OD VIŠE DESETINA MILIONA DINARA


BELOCRKVANSKE NOVOSTI SU ISTRAŽUJUĆI DETALJE PLJAČKE DOMA ZDRAVLJA USTANOVILE DA SLAĐANA LACMANOVIĆ NIJE JEDINO LICE KOJEM JE MARJAN ALEKSIĆ BIO NALOGODAVAC I DA POSTOJE I DRUGA LICA KOJIMA JE MARJAN ALEKSIĆ IZDAVAO NALOGE ZA NE ZAKONITA ČINJANJA KOJA SU U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU NANELA OGROMNU MATERIJALNU ŠTETU BELOCRKVANSKOM DOMU ZDRAVLJA.

KADA JE U PITANJU LEČENJE NAŠIH SUGRAĐANA, POSLOVANJE I REDOVNO FUNKCIONISANJE PRIMARNE MEDICINSKE USTANOVE ČIJI RAD FINASIRAJU STANOVNICI BELE CRKVE, APSOLUTNO NE SME BITI PARDONA PREMA ONIMA KOJI SU UČESTVOVALI U KRIMINALNOJ KRAĐI VIŠE DESETINA MILIONA DINARA KOJA ZA POSLEDICU IMA FINASISKI KOLAPS POMENUTE USTANOVE!!!!