недеља, 02. јул 2017.

Maja Vitman direktorka JP Direkcija

EkskluzivnoGradsko veće Pančeva je na sednici održanoj u petak 30. juna, usvojilo predlog Kadrovske komisije da Maja Vitman, master ekonomista iz Pančeva, bude imenovana za direktorku JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva. Maja Vitman je do sada bila vršilac dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Da bi postala direktorka potrebno je da odluku potvrdi Skupština grada Pančeva na narednoj sednici.
Prijava Maje Vitman je bila i jedina prijava na javni konkurs za imenovanje direktora JP Direkcija. Mandat direktora JP Direkcija je četiri godine.