недеља, 25. јун 2017.

EKSKLUZIVNO -SMENA BELOCRKVANSKIH FUNKCIONERA!!!???!

KO JE ODGOVORAN ZA RAZBACIVANJE NOVCA GRAĐANA BELE CRKVE??!?


 KAKO SAZNAJU BELOCRKVANSKE NOVOSTI OČEKUJE SE SMENA NAJMANJE DVA LOKALNA FUNKCIONERA U BELOJ CRKVI!!?!?!!

KAO RAZLOG ZA SMENU NAVODI SE NEZVANIČNO SKANDALOZNO RASPOLAGANJE NOVCEM(razbacivanje novcem) PRILIKOM ORGANIZACIJE LOKALNE MANIFESTACIJE. 


KAO POSENBNO BAHATO OCENJENO JE IGNORISANJE SUGESTIJE VIŠIH NIVOA VLASTI, DA SE OBRATI PAŽNJA NA TROŠENJE NOVCA I DA SE SHODNO TEŠKOJ FINASISKOJ SITUACIJI REDUKUJE POTROŠNJA ZA NAMENU ZABAVE.