уторак, 18. април 2017.

Viši sud u Pančevu izdao je danas saopštenje

“Dana 18. aprila 2017.godine održana je sednica svih sudija Višeg suda u Pančevu na kojoj je donet jednoglasni zaključak da se kolektiv Višeg suda u Pančevu obrati Visokom savetu sudstva kako bi ga obavestio pre svega o medijskom istupanju RTV Pančevo protiv predsednice Višeg suda u Pančevu, sudije Stanke Simonović serijom objavljenih tekstova i priloga svakodnevno počev od 11.04.2017. godine pa nadalje.Takođe zahteva se od Visokog saveta sudstva, da se odredi prema ovakvom medijskom nastupu i reaguje u skladu sa Komunikacionom strategijom kako bi se stalo u zaštitu profesije sudije.”