петак, 13. мај 2016.

SAZVANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SO BELA CRKVA ZA 21.06.2016NA KONSTITUTIVNOJ SEDNICI SO BELA CRKVA 21.06.2016 TREBA DA SE VERIFIKUJU MANDATI IZABRANIH ODBORNIKA A NAKON TOGA TREBA DA SE IZABERU ORGANI SO BELA CRKVA  KAO I OPŠTINSKI FUNKCIONERI I OPŠTINSKO VEĆE.