уторак, 29. децембар 2015.

NOĆNA ŠOVINISTIČKA PROPAGANDA U BELOJ CRKVIU TOKU NOĆI VIŠE LICA U CELOM GRADU OSTAVLJALA JE U POŠTANSKIM SANDUČIĆIMA PAMFLETE ŠOVINISTIČKOG SADRŽAJA NA KOJIMA JE FOTO MONTAŽOM PREDSEDNIK LSV-a NENAD ČANAK PRIKAZAN SA OBELEŽJIMA NDH-a.

POLICIJA PREDUZIMA ZAKONOM PREDVIĐENE AKTIVNOSTI NA RAZOTKRIVANJU IZVRŠIOCA.